ჩვენს შესახებ

ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა მდგომარეობს მაღალი ხარისხის
მომსახურებაში.

სამუშაოს ახორციელებენ გამოცდილი სპეციალისტები მკაცრი მოთხოვნებისა და
სტანდარტების დაცვით. კომპანიის სპეციალისტების პროფესიონალიზმი
საშუალებას გვაძლევს სწრაფად დავაგოთ ყველა სახის ფილები ,განვსაზღვროთ
მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ოპტიმალური მეთოდი.

მაღალი ხარისხი

გამოცდილი სპეციალისტები

როგორ ვმუშაობთ?

ჩვენი მუშაობის პროცესი

რამდენიმე ეტაპისგან შესდგება

01

კონსულტაცია

ჩვენი სპეციალისტი გაგიწევთ დეტალურ ინფორმაციას, ჩვენი მომსახურების შესახებ

ხარჯთაღრიცხვის შედგენა

სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით, მოხდება დეტალური ხართაღრიცხვის შედგენა და წარდგენა თქვენთვის

02

მომსახურების გაწევა

შეთანხმების საფუძველზე, განხორციელდება სამუშაოები და ჩაბარდება დამკვეთს, წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში

03